እንበኣር ሕጂ: መብርሂ ብዛዕባ መባእታዊ ናይ ጥዕና መድሕን: ማለት ኢንሹራንስ: ብቛንቛ ሆላንድ ከኣ ( ባሲስ ፈርዘከሪንግ )እንታይ ምዃኑ ክነግረኩም ‘የ። እዚ መግለጺ ወይ መብርሂ’ዚ: ምስ ትካላት ወሃብቲ መድሕን ጥዕና: ኣብ ነዘርላንድ ዝርከባ ብሓባር ዝተዳለወ’ዩ።