در این وب‌سایت، من در مورد هر آنچه باید درباره بیمه سلامت (zorgverzekering) بدانید توضیح می‌دهم. من توضیح می‌دهم که مازاد فرانشیز و سهم بیمه شخصی (eigen risico and eigen bijdrage) چیست، و چه‌موقع می‌توانید مزایای درمانی (zorgtoeslag) دریافت کنید. همچنین توضیح خواهم داد که موقع بررسی بیمه سلامت‌تان چه چیزی را باید بررسی نمایید.